Terrorkampens hot

I dag diskuterar EU-parlamentet än en gång det långtgående förslaget om att övervaka all vår datakommunikation. Aftonbladets ledarsida har i ett flertal artiklar kritiserat justitieminister Thomas Bodström för att han är en av de pådrivande för lagförslaget. Vi ser allvarliga hot mot den personliga integriteten.
Jag fick ett mejl från läsaren Kent som verkar vara en hejare på informationsteknik.
Han undrar över vad exakt det är som ska lagras.

"Exempelvis så sägs det ofta att information om vem som skickat e-post
till vem ska lagras. Innebär det bara att operatörerna tvingas att
spara sina mailserver-loggar? Eller innebär de att de åläggs att
lagra information om epost som skickats från en kunds egen mailserver
till en annan mailserver ute i världen, även om operatörens mailserver
inte hanterat brevet (som bara passerat som lite spridda IP-paket
genom operatörens routernätverk)? Kommer den här lagen tvinga
operatörerna att i sin tur tvinga alla kunder att skicka all epost via
operatörernas mailserverar så att loggarna kan föras?"
, skriver Kent.

Han går sen vidare med exemplet surfning på nätet. Det har ju sagts att operatörerna ska lagra vart man surfar.

"Innebär det bara att de ska spara sina egna webbserver-loggar? Eller ska de spara sina webbproxy-loggar?"

Jag måste erkänna att jag inte riktigt hänger med i det tekniska. Men större delen av all surftning går mellan min webbläsare och servrar ute i världen, vad jag förstår.

"Ska operatörerna åläggas att sniffa upp IP-paketen som passerar deras routrar, rota fram vilka URL:are det gäller, och logga det", undrar Kent vidare som av mejladressen att döma håller till vid Linköpings universitet.

Kents poäng är att det måste till en lag som reder ut vad som ska lagras annars blir godtycket totalt.
Det kan han ha rätt i.

På tal om terrorkamp. Jag blev jätteglad häromdagen när jag såg att Göran Magnusson (s), vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, uttalade sig för vikten av att skydda föreningsfriheten.

EU:s nya antiterrorförslag kan ge myndigheter rätt att granska ideella organisationer utanför den normala rättsordningen. Det ska ske genom en sorts "uppförandekod" för dem. Aftonbladets ledarsida har flera gånger påtalat att detta i grunden hotar den svenska folkrörelsedemokratin.

"I Sverige har vi en lång tradition av fria organisationer som arbetar för att förändra samhället, oavsett politisk uppfattning. Det finns risk att det här förslaget kan stoppa delar av deras verksamhet, trots att den är tillåten enligt svensk lag. Jag har därför väckt frågan i KU om att snabbt se över konsekvenserna av EU:s förslag och vilka åtgärder vi kan behöva vidta", skriver Magnusson i ett pressmeddelande.

Suveränt att en tung socialdemokrat äntligen ryter till och värnar folkrörelsedemokratin!
Tack, Göran Magnusson.
Kommentarer

hits