Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
ONSDAG 10 FEBRUARI 1999
  

Estonia-frågan
dag för dag

1994
28 september: Estonia förliser. 852 människor från 17 länder förlorar livet. 137 personer överlever. 757 personer är fortfarande försvunna.
  Avgående statsminister Carl Bildt säger:
  – Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar att bärga de omkomna, vilket av hänsyn till inte minst de anhöriga är någonting som jag ser som mycket, mycket viktigt.
30 september: Tillträdande statsminister Ingvar Carlsson uttalar sig för bärgning:
  – Ja, jag anser att alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget, det av hänsyn till de människor som redan har drabbats väldigt hårt.
2 oktober: Nationell sorgedag, minnesgudstjänst i Storkyrkan.
11 oktober: På sin första arbetsdag får kommunikationsminister Ines Uusmann en rapport från Sjöfartsverket. Där framgår att det varken finns tekniska eller lagliga hinder mot att bärga.
  Att genomsöka fartyget och ta upp kropparna beräknas ta mellan två och fyra månader. Att bärga hela fartyget betecknas som utomordentligt krävande.
  Verkets ansvariga påpekar att det finns svåra frågor som kräver svar. Exempelvis vem som ska avgöra vilka som ska tas upp om inte hela fartyget bärgas. Eller vad man gör med avlidna som inte kan identifieras.
18 oktober: Första partiledaröverläggningen.
20 oktober: Ett etiskt råd som ska bistå regeringen tillsätts.
26 november: På estniskt initiativ hålls en gudstjänst vid Estonia. Många uppfattar det som en begravningsakt.
7 december: Nya partiledaröverläggningar.
12 december: Partiledaröverläggningar.
15 december: Regeringen beslutar att Estonia inte ska bärgas. Ingvar Carlsson och Carl Bildt förklarar i riksdagen varför de ändrat åsikt.

1995
23 februari: Enligt ett avtal mellan Sverige, Finland och Estland ska gravfrid råda vid Estonias vrak. Området ska bevakas.
11 april: Ines Uusmann skickar brev till alla anhöriga och meddelar att Sjöfartsverket har fått i uppdrag att undersöka en övertäckning av Estonias grav.

1996
1 6 april: Kent Härstedt, överlevande, och en släkting till en omkommen skriver brev till statsminister Göran Persson och vädjar om att övertäckningen inte ska genomföras.
17 april: Göran Persson meddelar att ”de sörjande inte bara kan avvisas”.
21 april: Ines Uusmann meddelar att hon ska undersöka om en övertäckning försvårar sökandet efter haveriets orsaker.
19 juni: Partiledaröverläggningar. Regeringen beslutar samma dag att avbryta övertäckningen.

1997
2 juni: Partiledaröverläggningar.
9 juni: En analysgrupp tillsätts under ledning av Peter Örn, generalsekreterare i Röda Korset.
3 december: Haverikommissionen lämnar sin slutrapport efter tre års jobb.

1998
18 februari: Chefsåklagare Thomas Lindstrand lägger ner förundersökning om misstanke om brott i samband med Estonias förlisning.
12 november: Analysgruppen föreslår att de avlidna bärgas.
  
1999
25 januari: Mona Sahlin i Estland. Nej till bärgning.
26 januari: Mona Sahlin i Finland. Nej till bärgning.
10 februari: Partiledaröverläggningar.
11 februari: Regeringen ska fatta beslut.

Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER