Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TORSDAG 3 DECEMBER 1998
  

IB-AFFÄREN
De blev IB:s offer
208
Torsten Leander
Säpo hade kartlagt snickaren Torsten Leander. För 18 år sedan sökte han arbete vid Karlskronas Marinmuseum. Han avvisades. Orsaken var hans tidigare medlemskap i ett kommunistiskt parti. Säpo låg bakom avvisningen.
208
Eino Everhov
Eino Everhov skulle börja sitt jobb som fartygselektriker på Örlogsvarvet 1959. Bara en passersedel saknades. Men Säpo sa nej, på grund av hans medlemskap i SKP, Sveriges kommunistiska parti, tror Eino Everhov själv. Han fanns i IB:s register.
208
Anders Wass
Anders Wass, 39, gick med i hemvärnet som 14-åring. Efter 25 år uteslöts han av ”säkerhetsskäl” av försvaret. En högt uppsatt militär försökte dessutom stoppa Wass politiska arbete. ”Jag får inte ens veta vad jag har gjort”, säger Wass.
”Sanningen förhalas bara ytterligare”
Industrierna skulle vara fria från kommunister, annars vägrade USA sälja försvarsmateriel till Sverige.
  Därför bildades IB – organisationen som kom att registrera tusentals svenskar.
  Däribland Torsten Leander, Anders Wass och Eino Everhov.
  


Försvarets underrättelsenämnds rapport skulle kasta ljus över den svenska militärens underrättelse- och säkerhetstjänst.
   Men så blev det inte.
  – Det här är bara ytterligare ett sätt att förhala sanningen. Väntar man nog länge hinner alla som vet nåt dö ut, säger Eino Everhov, 66.
  Både han, Leander och Wass kräver en sanningskommission.
  – Det är den enda riktiga upprättelse vi kan få, säger Leander.
  Också Jan Guillou, som avslöjade IB 1973, vill ha en kommission.
  – Då kan man intervjua folk under ed och med straffansvar, säger han till Ekot.
  Enligt rapporten bildades IB 1957 av försvaret, LO och SAF.
  Motivet till inrikesspionaget var att Sverige ville köpa försvarsmateriel av USA.

USA krävde garantier
  
USA vägrade sälja om Sverige inte kunde garantera att industrierna som kom i kontakt med teknologin var fria från kommunister.   Pentagon, CIA och State Department krävde garantier.
  – Man måste förstå tidsandan och den hotbild som fanns, säger nämndens ordförande Anders Björck (m).
  Både militären och regeringen misstrodde Säpos förmåga att sköta säkerhetskontrollen.
  Eftersom militären saknade en sådan organisation användes socialdemokratiska arbetsplatsombud.
  – Det har tidigare sagts att 22 000 ombud användes, men så är inte fallet, säger Björck.
  Enligt nämnden rapporterade 100–800 personer till den militära underrättelsetjänsten IB.
  – Militären utnyttjade socialdemokratin, det var inte socialdemokratin som utnyttjade militären, säger Björck.
  Alltså tvärt emot vad som tidigare har sagts.
  Det var främst kommunister och vänstersympatisörer som registrerades. Men också nazister och andra grupperingar.
   Efter nio månader av intervjuer och grävande i arkiv riktar rapporten bara kritik på en enda punkt.

”Borde skötts av Säpo”
  
– Kontroll av personer som bedömdes som säkerhetsrisker borde skötts av Säpo, säger Björck.   Rapporten stillar inte kraven på en sanningskommission.
  Vänstern, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet höjer kraven på nytt. Också centern kan tänka sig en kommission.
  Moderaterna vill först se registernämndens rapport.
  För Leander, Everhov och Wass blev gårdagen en besvikelse.
  – Det ligger en hund begraven när en moderat inte kastar skit på en socialdemokrat. De är för insyltade allihop, säger Leander.

Stämplad som risk
  
Han är snickaren som sades upp från sitt jobb vid Marinmuseum i Karlskrona eftersom han klassades som en säkerhetsrisk.
  Eino Everhov, 66, anställdes som fartygselektriker vid Örlogsvarvet i Stockholm. Han föll dock i säkerhetskontrollen.
  Anders Wass, 39, har ingen aning om varför han plötsligt inte dög som hemvärnsman. Kanske är det hans mc-intresse.
Anette Holmqvist
anette.holmqvist@aftonbladet.se

Tusentals registrerade – helt lagligt före 1969
Före 1969 fanns inga särskilda bestämmelser om åsiktsregistrering i Sverige. Då blev det förbjudet att i Säpos register göra anteckningar om en person bara för dennes politiska uppfattning.
Ett generellt förbud infördes i regeringsformen 1977.
Mellan 5 000 och 6 000 svenskar hamnade i IB:s register.
FUN:s slutsats är att de flesta personarkiv och register har bränts och förstörts. Nämnden utesluter dock inte att vissa dokument kan dyka upp.
Särskilt intressanta för IB var kommunister som utbildades vid partiskolorna i Sovjetunionen och Östtyskland.
Svenska kommunistpartiets, Skp:s, kongresser bevakades noga. Men också nazister, värnpliktsvägrarnas organisation, den nya vänstern, massmediala kretsar, Palestinakommittén och baltiska- och andra invandrares intresseföreningar utsattes för bevakning.

   
 FLER NYHETER