Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
SÖNDAG 13 FEBRUARI 2000
 
 

DOKUMENT ”ECHELON”
Storebror ser dig
Storebror avlyssnar dig och läser dina mejl.
  Han är ett topphemligt amerikanskt övervakningssystem som avlyssnar all elektronisk kommunikation i världen.
Det låter som science fiction – som Hollywoodfilmen ”Enemy of the state”. Men rapport efter rapport styrker storebrors existens. Han heter Echelon.
I veckan kom flera nyhetsrapporter om sårbarheten i vår nya IT-värld:
Vart fjärde företag och var fjärde myndighet har varit utsatt för någon form av dataintrång.
l
IT-relaterad brottslighet har fördubblats på tre år.
I USA beskrevs attackerna mot jättesajter som Yahoo och CNN som ”krigstillstånd på webben”.
I dag berättar Aftonbladets IT-reporter Åsa Erlandson den fascinerande historien om Echelon.
  Hennes reportage ställer en central fråga:
  Håller vi på att skapa en värld där allt går att kontrollera?

”VI KAN INTE SKYDDA OSS” Riksdagskvinnan Alice Åström (v) tror att Sverige i hemlighet är med i spionnätverket Echelon.
Foto: PETER KNOPP

Amerikanskt spionnätverk kan läsa dina mejl
Det är tidig morgon i Maryland, USA. Analytikerna på avlyssningsstationen Fort Meade loggar in på sina datorer där de får nattens skörd av avlyssnade meddelanden. Under natten har Echelon sökt igenom fax, telex, e-post och telefontrafik över hela världen i jakten på särskilda nyckelord som namn på fartyg, kriminella personer och organisationer.
  Här finns nu resultatet, prydligt uppdelat i kategorier på analytikernas dataskärmar, alla märkta med avlyssningsstationernas unika fyrsiffriga kod, när och var det fångades in.
  Ett skämtsamt mejl om Clinton avfärdas av systemet, ett annat som innehåller förtäckta hot dyker upp på dataskärmarna för analys. Och sedan börjar arbetsdagen.
  Så tror experterna att Echelon fungerar.
  Att USA dygnet runt, dag som natt, dammsuger all elektronisk kommunikation världen över.
  Skriver du till exempel ett mejl som innehåller något av de nyckelord eller fraser som Echelon är programmerat att reagera på, åker det direkt in i det världsomspännande nätverket för analys.
  Det låter som taget ur science fiction.
  Men omfattande dokumentation pekar nu på att det är sant.

Sverige pekas ut av amerikansk forskare
  
Sverige har pekats ut som en av de inblandade staterna. En amerikansk forskare har namngett avlyssningsstationer i Karlskrona, Lovön och Muskö utanför Stockholm. Och facktidskriften Network Security skriver:
”En avlyssningsstation finns vid Bromma flygplats utanför Stockholm som rutinmässigt avlyssnar telefonsamtal och vidarebefordrar dem via ett underrättelsenätverk /.../ till USA:s säkerhetstjänsts huvudkontor i Fort Meade, Maryland.”
   Stationen är Försvarets radioanstalts, FRA:s, huvudkontor och analyscentral på Ekerö.
  Direktör Johan Tunberger på FRA tillbakavisar uppgifterna.
  – Om Sverige skulle vara delaktigt skulle det vara vi. Och vi är det inte, säger Johan Tunberger.
Tror du att Echelon existerar?
  
– Jag kan inte svara absolut hundraprocentigt på det.

”Freivalds tar inte frågan på allvar”
Justitieminister Laila Freivalds säger att Sverige inte ingår i Echelonnätverket.
  I Sverige har riksdagsledamöter länge försökt få svar på frågan om vi är avlyssnade och om Sverige är med eller tänker gå med i nätverket.
  Strax före jul ställde riksdagskvinnan Alice Åström (v), ledamot i justitieutskottet, en fråga till justitieminister Laila Freivalds om Echelon. Alice Åström är övertygad om att Sverige deltar i spionnätverket.
  – Freivalds tar inte den här frågan på tillräckligt stort allvar. Och så länge de ansvariga vägrar ta upp själva sakfrågan och berätta hur det verkligen ligger till ser jag det som en bekräftelse, säger Alice Åström.
  – Det handlar om varje persons rätt till integritet. Jag är orolig för både min egen skull och andras. De tekniska möjligheterna till avlyssning och kontroll har blivit så oändligt stora att vi inte kan skydda oss. Ytterst är det en demokratifråga, säger Alice Åström som enträget tänker fortsätta ställa sina frågor tills hon får svar.

”Informationen om Echelon är osäker”
  
I veckan ställde vi frågan direkt till justitieministern via mejl.
Känner Sverige till om Echelon lyssnar på elektronisk trafik i Sverige?
  
– Det finns rapporter som talar om ett globalt avlyssningssystem kallat Echelon. Men informationen om Echelon och dess omfattning är osäker, svarar Laila Freivalds.
Säpo-
chefen: Hotbilden är hög när det gäller signalspaning. Man får räkna med att all trafik i luften mellan Sverige och andra länder kan avlyssnas.

Är Sverige med i Echelon eller har vi några planer på det?
  – Nej, Sverige ingår inte i något avlyssningssystem kallat Echelon. Den avlyssning som utförs av svenska myndigheter sker i enlighet med svensk lagstiftning.
  Säpochefen Anders Eriksson vill inte svara på om Echelon avlyssnar Sverige, men bekräftar att det finns sådana avlyssningssystem.
  – Vi har framhållit att stormakterna har stora signalspaningssystem och att de bedriver automatiserad inhämtning av data.
  – Hotbilden är hög när det gäller signalspaning. Man får räkna med att all trafik i luften mellan Sverige och andra länder kan avlyssnas. Stormakterna har teknisk kapacitet att med automatiserad inhämtning avlyssna denna trafik oavsett om den är krypterad eller inte, säger Anders Eriksson.

Avlyssnar all elektronisk trafik
  
En kedja av avlyssningsstationer på strategiska platser över hela världen lyssnar på den elektroniska trafiken.
  Avlyssningen sker både på marken och via satellit, och det har till och med rapporterats om djuphavskablar som avlyssnas med hjälp av ubåtar.
  Echelon antas länka ihop alla dessa stationer och leverera allt som avlyssnas till den amerikanska säkerhetstjänsten NSA (National Security Agency) högkvarter i Fort Meade, Maryland, och till de fyra allierade – Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland.
  Datorerna i Echelon-nätverket är programmerade till att automatiskt söka igenom miljoner och åter miljoner av meddelanden, dygnet runt, för att leta efter särskilt utvalda nyckelord och fraser.
  Datorerna, hjärnan i nätverket, kallas ”the Dictionaries”, ordböckerna, och arbetar på liknande sätt som sökmotorerna när du gör en sökning på internet.
  Alla meddelanden som snappas upp och som innehåller ett nyckelord söks igenom för att spåra avsändare och mottagare och se om telefonnumret eller mejladressen finns med på Echelons lista över målpersoner inom diplomatiska, kriminella och industriella kretsar.
  NSA vägrar att kommentera Echelon.

Politiskt kaos efter avslöjandet
  
Den nya zeeländske författaren och journalisten Nicky Hager orsakade politiskt kaos när han avslöjade Nya Zeelands roll i datanätverket som avlyssnar världen i sin bok ”Secret Power”.
  Nya zeeländska underrättelsetjänsten försökte stoppa boken, men den kom ut.
  Förre premiärminister David Lange skrev bokens förord:
”Det var först när jag läste den här boken som jag fick veta att vi var med i ett internationellt, elektroniskt, nätverk. Jag som premiärminister och underrättelsetjänstens överhuvud fick aldrig veta något.”
   I september 1998 beställde Europaparlamentet en rapport för att reda ut omständigheterna kring Echelon.
  Förhoppningen var att rapporten skulle lugna den växande oron. Men ”Interception Capabilities 2000” lugnade ingen. Tvärtom.
  – I rapporten lägger jag fram de första dokumentära beläggen för att systemet verkligen existerar, säger brittiske journalisten Duncan Campbell som skrev rapporten.
  Campbell är orolig över att både civila och mänskliga rättigheter kränks av Echelon, och att nätverkets styrka har underskattats.
  Det som är unikt med Echelon och skiljer det från andra system för avlyssning är främst två saker:
Echelon tar inte hänsyn till om det är politisk, militär eller privat kommunikation som avlyssnas, allt passerar avlyssningsstationerna helt utan hänsyn till vilka intressen som berörs.
Syftet med avlyssningen sägs inte bara vara för att betjäna militära ändamål, utan också politisk och ekonomisk kartläggning.
  1995 ska NSA ha känt till EU:s positioner inför förhandlingarna om det internationella frihandelsavtalet GATT, tack vare Echelon.

”Reagan-källa bekräftade nätverket”
  
Den amerikanska medborgarrättsrörelsen Epic, electronic privacy information center, har stämt NSA inför domstol för att de vägrar lämna ut dokument som rör Echelon.
– En källa inom Reagan-
administrationen bekräftade Echelons existens för mig för ett par år sedan, säger Wayne Madsen på Epic som också är före detta NSA-agent.
   – Jag har märkt att politiker runt om i världen först nu håller på att bli medvetna om system som Echelon. Folk måste trycka på hos politikerna för att få igång en debatt, säger Wayne Madsen.
  Echelon-nätverket jobbar under extrem sekretess som gör att inte ens parlamenten eller domstolarna i respektive länder har kännedom om dess verksamhet. Just därför får vi kanske aldrig veta hela sanningen om den globala avlyssningen, oavsett som syftet är gott eller ont – skydda länderna mot terrorism eller spionera på ekonomiska intressen eller till och med sina egna invånare.
  Nu försöker Europaparlamentet ännu en gång skapa klarhet i Echelon-frågan. Den 22–23 februari hålls en hearing om Echelon i Bryssel anordnad av EU-parlamentet.
  – Echelon är ett hot mot alla människors integritet, och jag tvekar inte att säga att Sverige avlyssnas rutinmässigt. Ändå finns det ingen anledning till att bli paranoid. Våra vanliga födelsedagsgratulationer och affärsbrev via mejlen scannas av Echelon men systemet siktar inte in sig på den typen av meddelanden och det är mycket otroligt att de någonsin blir lästa av en analytiker, säger Nicky Hager.
Åsa Erlandson

Läs mer om Echleon:

RAPPORTER
Duncan Campbells rapport ”Interception Capabilities 2000”
www.gn.apc.org/duncan/stoa_cover.htm
Lyssna på intervju med Duncan Campbell
www.dr.dk/harddisk/realaudi/921duncan.ram
Arkivforskare Jeffrey Richelson vid National Security Archives fann dokument som bevisar att Echelon existerar
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB23/index2.html
Nicky Hagers Bok ”Secret Power”
www.fas.org/irp/eprint/sp/sp_c1.htm
Exposing the Global Surveillance System
caq.com/echelon
Spying on your calls - recension av Nicky Hagers sensationella avslöjanden i boken ”Secret Power”
www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/97BRglw.html

ARTIKLAR
BBC: Echelon exists
www.wired.com/news/politics/0,1283,32296,00.html
Big Ears and Big Secrets
www.abcnews.go.com/sections/world/DailyNews/Echelon_990709.html
”Echelon was my baby”. Intervju med ex-spion i tidningen Ekstra-Bladet
www.gn.apc.org/cndyorks/yspace/articles/echelon1.htm
"Jeg solgte mit liv til Big Brother”
www1.ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=41922
”They spy on ordinary people”. Intervju med Duncan Campbell som avslöjade Echelon
www.gn.apc.org/cndyorks/yspace/articles/echelon3.htm
”Somebody is listening - they´ve got it taped”
jya.com/echelon-dc.htm
”London Helps Washington Spy on Europe”
www.gn.apc.org/cndyorks/yspace/articles/echelon5.htm
Big brother is listening
www.abcnews.go.com/sections/world/DailyNews/spyII_990727.html
Spies like us
www.abcnews.go.com/sections/tech/NextFiles/nextfiles990607.html
Canada a key snooper in huge spy network
www.ottawacitizen.com/national/990522/2630510.html
High-tech snooping tools developed for spy agency
jya.com/cse-snoop.htm
Hackers Ascend Upper ”Echelon”
www.wired.com/news/politics/0,1283,31726,00.html
Spying on the Spies
www.wired.com/news/news/politics/story/19602.html?wnpg=1
The Government Is Reading Your E-mail
www.pathfinder.com/time/digital/daily/0,2822,27293,00.html
Privacy Group Wants Users To Jam Spy Network
www.techweb.com/wire/story/TWB19991011S0009

PROTESTORGANISATIONER
American Civil Liberties Union
www.aclu.org
Echelon Watch
www.aclu.org/echelonwatch
Electronic privacy information center
www.epic.org

ORON I SVENSKA RIKSDAGEN:
Fråga 1999/2000:347 av Alice Åström (v) till justitieminister Laila Freivalds om Echelon
www.riksdagen.se/debatt/fragor/fraga.asp?rm=9900&nr=347
Svar av Laila Freivalds
www.riksdagen.se/debatt/fragor/svar.asp?rm=9900&nr=347
Fråga 1997/98:845 av Bengt Hurtig (v) till justitieministern om EU-anknytning till Echelon
www.riksdagen.se/debatt/fragor/fraga.asp?rm=9798&nr=845
Svar av Laila Freivalds
www.riksdagen.se/debatt/fragor/svar.asp?rm=9798&nr=845
Fråga 1998/99:96 av Kia Andreasson (mp) till justitieministern om Sverige och National Security Agency, NSA
www.riksdagen.se/debatt/fragor/fraga.asp?rm=9899&nr=96
Svar av Björn von Sydow
www.riksdagen.se/debatt/fragor/svar.asp?rm=9899&nr=96
--
National Security Agency, NSA
www.nsa.gov
Europaparlamentet
www.europarl.eu.int


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER