Aftonbladet  
Aftonbladet  

Måndag 16 mars


Grundad av
Lars Johan Hierta 1830


Arkiv signerat
Vad får en fisk kosta? (12/3)
Alla dessa ombudsmän (5/3)
Vad får en ren kosta? (2/3)

Dagens huvudledare
Tre av fem v-ledare har hyllat Stalin

I förra artikeln (7/3) visade jag att Josef Stalin är världshistoriens värsta massmördare med fler offer än Adolf Hitlers. Det svenska broderpartiet till det av Stalin ledda Sovjetunionens kommunistiska parti, SUKP, heter i dag vänsterpartiet, lett av Gudrun Schyman.
 När partiets förhållande till Sovjet diskuteras brukar man analysera innebörden i begrepp som "vänskapliga förbindelser" och betydelsen av kindpussar. Den diskussionen är överflödig. Vänsterpartiet var under Stalin-tiden både formellt och reellt uderordnat Moskva.
 Partiets fullständiga namn var då Sveriges kommunistiska parti, sektion av den kommunistiska internationalen (komintern). Vänsterpartiet var medlem i komintern från 1919 till dess upplösning 1943. Organisationen hade sitt säte i Moskva och styrdes av Stalin via en av dennes mera hänsynslösa hantlangare, Georgi Dimitrov.
 För medlemskap krävdes att man inte hade något eget program utan anslöt sig till de s k "kominterns 21 teser", som bland annat fastslog Moskvas ledarskap över över alla "sektionerna".

Det handlade alltså inte bara om några pussar på Stalins koppärriga kind. Vänsterpartiet anslöt sig frivilligt till ett program som krävde att man följde minsta vink från Moskva. Det gjorde partiet också - in absurdum. Några exempel:
 Partiet hälsade Stalins pakt med Hitler i augusti 1939 som ett "genialiskt drag för att säkra freden". I själva verket möjliggjorde pakten Hitlers överfall på Polen och gav honom ryggen fri i öster för anfallet på Danmark och Norge.
 När Sovjet anföll Finland i december 1939 påstod vänsterpartiet att det var Finland som startat kriget och att Sovjet kom för att "befria den finska arbetarklassen".
 Tre av vänsterpartiets fem senste ledare har hyllat Josef Stalin. Citaten talar för sig själva:
 "Må vi handla, verka i Stalins anda, så att ur dagens ragnarök stiger motgondagens socialistiska lyckorike."
 Sven Linderot, partiledare 1936-1951, i partiorganet Ny Dag under kriget.

 "I varje kommunists känsloliv har kamrat Stalin fått en särskild plats, en plats som inte kan fyllas av någon eller något. Varför? ...Därför att han under denna halva mansålder utvecklat sådana mänskliga kvaliteter som kommunistisk ledare: lysande intelligens, balans och kraft, idétrohet, mod, fashet, energi och kärlek till människorna. Stalins verk symboliserar allt vad människornas bästa andar format i sina drömmar och velat skapa i sin kamp."
 Hilding Hagberg, partiledare 1951-1964, vid Stalins bortgång i mars 1953.

"Stalin förstod att ställa hela sin livsgärning i de framväxande, de progressiva, de oemotståndligt segrande krafternas tjänst. Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten, därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Att vara kommunist är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän."
 C H Hermansson, partiledare 1964-1975, i ett minnestal över Stalin den 9 mars 1953.

 Vänsterpartiet har i tre årtioden hävdat att man "gjorde upp med stalinismen". Sanningen är att Stalins eget parti, SUKP, började göra upp med stalinismen före det svenska vänsterpartiet. Det ska jag visa i nästa artikel.

Aftonbladet på internet distribueras via