Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
TISDAG 14 SEPTEMBER 1999
  

– Barn mår bättre av att flytta mellan föräldrarna

Foto: MATS STRAND

TYCK TILL: Skulle du själv vilja flytta varannan vecka?
Gemensam vårdnad åt alla? Eller mår små barn bäst hos mamma? Regeringen utreder – och debatten hårdnar.
Bo bara hos mamma? Eller växelvis hos mamma och pappa?
  Jusititieminister Laila Freivalds är dåligt informerad, tycker Lars Tornstam, professor i sociologi.
  – All forskning visar entydigt att det är bättre för barnet med växelvis boende.
  
Den 55-årige forskaren lever själv som han lär.
  Han har en 5-årig son som bor två dagar hos mamma – och två dagar hos pappa. Så har sonen levt sedan han var två år.
Lars Tornstam har sammanställt jämförande studier mellan växelvis boende (hälftenboende) och så kallat helboende.
  
Den mesta forskningen har utförts i USA och tog fart i början av 70-talet. Dessförinnan ansågs mamman som ensam vårdnadshavare vara det bästa för barnet vid en separation. Men forskningsresultaten visar något helt annat.
  – Studierna pekar entydigt på att det är bättre för barnen med växelvis boende, säger Lars Tornstam.
  – De barn som bodde växelvis hos mamman och pappan mådde bättre och utvecklades bättre, än de som bodde med bara ena föräldern.
  Läs: mamman.
  – Det som händer när barnet bor hos mamman är att pappan ofta försvinner ur bilden.
  Amerikansk forskning visar att dessa barn löper större risk att få beteendestörningar, ångest, skolproblem, dålig självkänsla och att bli narkotikamissbrukare.
  Att barnet bor med mamman men har en engagerad pappa som träffar barnet ofta anser Lars Tornstam vara ett sämre alternativ än växelvis boende.
  – Det barnet mår bra av är att ha en vardag hos både mamma och pappa, och det är svårt att ordna utan växelvis boende.
  Annars reduceras pappan lätt till en ”helgpappa” – nästan en karikatyr, som tar barnen till McDonalds och Gröna Lund och är festlig.
  De amerikanska studierna omfattar barn från två år och inte de allra yngsta.
  I dag får gifta föräldrar automatiskt gemensam vårdnad om barnen.
  Regeringen utreder nu ett förslag om att även ogifta föräldrar automatiskt ska få gemensam vårdnad om barnet.
  I går skrev Aftonbladet om Torgny Gustavsson, överläkare vid barnpsykiatriska kliniken i Växjö som befarar att barn under fem år kan fara illa av växelvis boende och bli otrygga. Hans uppfattning är att mindre barn bör leva med sina mammor.
  Torgny Gustavsson har anlitats av regeringen som expert. Men han får mothugg av andra experter och opinionsbildare, bland annat Lars Tornstam.
  – Regeringen har en dålig rådgivare, säger han.
  – Torgny Gustavsson använder 70-tals argument mot växelvis boende. Jag har postat min forskningsöversikt till justitieminister Laila Freivalds. Hon verkar dåligt informerad.Så är det för barn som bott omväxlande hos mamma och pappa:
– de utvecklas bättre
– de mår bättre
– de har bättre självkänsla
– de har lättare att anpassa sig
– de har färre konflikter med sina föräldrar
– de har bättre tillgång till båda föräldrarna
– de är mer nöjda med kontakten med båda föräldrarna
– de drabbas mer sällan av lojalitetskonflikter
Källa: ”Separationsbarns boende” –
en forskningssammanställning av professor Lars Tornstam vid Uppsala universitet.
epost: kvinna@aftonbladet.se
telefon: 08-7252330
fax: 08-56252805