Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKultur
FREDAG 10 SEPTEMBER 1999
  

Bödlarnas rätt

ÖSTTIMORS OLJA luktar bättre än östtimoresernas blod och tårar.
Foto: AP
JOHN PILGER om varför blodbadet i Östtimor inte stoppas
Det hade varit en lång natt av väntan på att den indonesiska truppkonvojen skulle passera oss. Två av oss tog sig sedan i hemlighet över gränsen till Östtimor, genom en skog av döda, förstenade träd som liknade siluetterna av nålar, och runt dem blåste fin vit sand, som dimma. När solen gick upp såg vi korsen.
  De fanns nästan överallt; stora svarta kors som avtecknade sig mot himlen, kors som stod på bergstoppar, kors som rests trappstegsvis på bergssluttningar, kors som stod vid sidan av vägarna. Vi trängde fram genom täta busksnår, och plötsligt hade vi dem framför oss. På vissa var inskriptionerna normala: de tillhörde generationer som fått dö naturligt och ej i förtid. Men alla datum på de korsen var före 1975, när normaliteten upphörde. Datumen på de flesta avslöjade utrotningen av hela familjer, utplånade inom loppet av ett år, en månad, eller en enda dag: ”Vila i frid, Mendoca, Crismina, 7/6 -77... Filismina... 7/6 -77... Adalino... 7/6 -77... Alisa... 7/6 -77... Rosa... 7/6 -77... Anita... 7/6 -77...”.
  Jag hade med mig handritade kartor som visade andra, anonyma gravar där några av dem som mördats av indonesiska trupper i Santa Cruz-massakern hade begravts; jag hade ingen aning om att en så stor del av landet var en enda vidsträckt gravplats, med gångstigar som plötsligt upphörde, och åkrar som oförklarligt schaktats över, och jord som oförklarligt asfalterats, och hela byar som inte längre var mänskliga boningar utan minnesplatser.
  En av dessa byar heter Kraras. Den kallas ”änkornas by”, eftersom dess 287 invånare slaktades av indoneserna. Med noggrann handstil hade en präst antecknat namn, ålder, dödsorsak och datum och plats för varje offer, varje mord. I den sista kolumnen namngav han den indonesiska bataljon som var ansvarig för respektive mord. Jag har detta dokument, och varje gång jag tittar på det har jag svårt att lägga det ifrån mig, som om Östtimors blod hade runnit där på sidorna. Liksom de allestädes närvarande korsen påminner oss detta dokument om fyrtio familjers Golgata, bland dem familjen dos Anjos.

1987 intervjuade jag Arthur (”Steve”) Stevenson, en före detta aust-raliensisk kommandosoldat som hade kämpat mot japanerna i Timor. Han berättade för mig om Celestino dos Anjos, som med sin påhittighet och sitt mod hade räddat hans liksom andra australiensiska soldaters liv, och som kämpade med livet som insats för att hindra japanerna från att bygga landningsbanor från vilka de planerade att angripa Aust-ralien. Det var till honom bland andra som Australiens flygvapen släppte sina flygblad när de drog sig tillbaka från Timor och lämnade timoreserna till deras öde. "”Vi ska aldrig glömma er”", lydde texten på flygbladen.
  1986 fick Steve Stevenson ett brev från Celestinos son, som var i samma ålder som hans egen son. Han skrev att hans far hade överlevt den indonesiska invasionen 1975, men, fortsatte han: "”I augusti 1983 attackerade indonesiska styrkor vår by, Kraras. De plundrade, brände och mördade, med stridsflygplan som samtidigt anföll ovanifrån. Den 27 september 1983 tvingade de min far och min hustru att gräva sina egna gravar, och sköt ihjäl dem med maskingevär. Min hustru var gravid.”" På listan från Kraras hittade jag namnet Cacildo dos Anjos. Prästen hade antecknat: "”... två år gammal... skjuten.”" Han var Celestinos barnbarn, den siste som avrättades.

Listan från Kraras hör till det jag är mest rädd om av allt jag har. Den är inte bara ett äkta bevis på folkmord utan också ett enastående politiskt dokument som vanärar Indonesiens faustiska partners bland de västerländska demokratierna, i synnerhet Australien. Prästen, vars namn jag inte skriver ut eftersom han kanske fortfarande befinner sig i Östtimor, skrev på den sista sidan följande arga, vältaliga och profetiska uppmaning till omvärlden:
  "”Världssamfundet missförstår poängen i Östtimorfrågan. Det är ett brott som begås... Världens kapitalistiska härskare anser att Östtimors olja luktar bättre än östtimoresernas blod och tårar... Det förefaller till och med som om FN jämnar vägen för angriparen, och erbjuder Indonesien den tid och de villkor som behövs för att genomföra det etniska och kulturella folkmordet på Östtimors folk, och till slut proklamera att Östtimor slutgiltigt har integ-rerats i den indonesiska republiken... Vem ska då förmedla sanningen till omvärlden? Ibland får man intrycket att den internationella pressen och de politiska ledarna inte anser att mänskliga rättigheter, rättvisa och sanning ska vara bestämmande i världspolitiken, utan att den makt som ligger bakom brottet ska ha rätten att själv bestämma. Det är uppenbart att invasionsmakten aldrig skulle ha begått ett sådant brott om den inte hade fått fördelaktiga garantier från andra regeringar som borde ha visat större ansvarskänsla...”".
  Enligt min uppfattning är ockupationen av Östtimor det sena 1900-talets mest omfattande och längst pågående förbrytelse. Det är inte bara Suhartos skräckvälde i sig som motiverar den uppfattningen - proportionellt mot befolkningen dödade inte ens Pol Pot lika många - men inget annat brott mot mänskligheten på senare årtionden, från USA:s ödeläggelse av Indokina till Rwanda, har gett upphov till en lika komplett anklagelseakt. ”Plötsligt ökande våldsamheter”, är den mediekliché som använts mest intensivt de senaste veckorna, som om en kollektiv, nästan frivillig minnesförlust hindrar oss att minnas när våldet verkligen började, och vilka som bistod Indonesien.
  Den 7 december 1975, just när Air Force One, med USA:s president Ford och utrikesministern Henry Kissinger ombord, lämnat Indonesiens luftrum, landade indonesiska fallskärmssoldater i Östtimors huvudstad Dili, och blodbadet började. "”[Ford och Kissinger] kom och gav Suharto grönt ljus för invasionen”", sade Philip Liechty, som då var CIA:s sambandsofficer i Jakarta, när jag intervjuade honom. "”Invasionen senarelades två dagar så att de skulle hinna därifrån. Vi beordrades att ge indoneserna allt de ville ha, och amerikanska vapen skeppades direkt till Östtimor utan kongressens vetskap. Jag såg hela underrättelsematerialet; hela landet var en fri eldgivningszon... och allt detta därför att vi inte ville ha ett litet land som var neutralt eller vänsterinriktat i FN.”"

Det fanns andra, mer omedelbara skäl. "”Med regionens största koncentration av naturresurser”", skrev Richard Nixon 1967, "”är Indonesien det viktigaste landet i Sydostasien.” "Gareth Evans, den australiensiske utrikesministern, som skålade i champagne med sin indonesiske kollega ombord på ett flygplan över Timorsundet 1989, efter att de undertecknat ett avtal om att dela på plund-ringsbytet nedanför, ombads att uppskatta de potentiella vinsterna. "”Zillioner”", svarade han.
  Indonesien är den plats på jorden där det brittiska imperiet återuppstått. Storbritannien är det land som investerat mest i Indonesiens kemiska industri, pappers-, elektronik- och vapenindustri. Nämn ett brittiskt multinationellt bolag vilket som helst och du kan vara säker på att det har investeringar i Indonesien.
  Men det är den brittiska krigsindust-rin som har gett det mest ovärderliga stödet till bödlarna i Jakarta, ända sedan 1978, när labours utrikesminister David Owen avfärdade uppskattningar om antalet döda östtimoreser som ”överdrivna”, och godkände försäljning av de första Hawk-stridsflygplanen till Indonesien. Så många som 40 Hawk-plan, tillverkade av British Aerospace, har därefter levererats till Indonesien eller ska levereras inom en snar framtid.

Regeringen Blair, ledd av sin banerförares ”nya moraliska internationalism”, är den största leverantören av vapen till Jakarta. Förra året godkände Blairs ministrar vapenförsäljning till ett värde av drygt sex miljarder pund, det mesta till länder med svåra brott mot de mänskliga rättigheterna på sitt samvete. Denna siffra uppnåddes för övrigt aldrig av de konservativa när de hade makten, och den överträffas endast av USA. Vid sidan om Saudiarabien har Indonesien varit den största kunden.
  Medan tv-nyheterna visar hur den indonesiska militären och dess dödsskvad-roner ”rensar” Dili har Blair uttryckligen vägrat att använda sig av Storbritanniens betydande ekonomiska och militära inflytande. Denna ”nya” labourregering visar prov på en oerhörd cynism. 1994 förklarade labours utrikespolitiska talesman Robin Cook för parlamentet att Hawk-plan hade "”observerats under bombräder i Östtimor nästan varje år sedan 1984”". Sedan förnekade han det han själv sagt, och när han väl satt i regeringen lät han sina medarbetare på utrikesdepartementet torgföra lögnen att inga Hawk-plan användes i Östtimor. Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter från 1998 innehåller inte ett enda ord om vapenexport, men däremot ett färgfotografi på Cook när han ler mot Suharto, folkmördaren.

Poängen är att Storbritannien och USA tillsammans omedelbart skulle kunna stoppa indoneserna om de bara ville. I samband med helgens APEC-möte i Nya Zeeland skulle president Clinton kunna förklara att det utlovade ekonomiska hjälppaketet till Indonesien på 27 miljarder pund, pengar som USA kontrollerar, kommer att hållas inne till dess indonesiska trupper och deras miliser lämnar Östtimor. Föregångsexemp-let är Sydafrika. Det var inte förrän kongressen tvingade Reagan att avbryta det ”konstruktiva engagemanget” med regimen i Pretoria och amerikanskt kapital att dra sig ur Sydafrika som F W de Klerk till slut accepterade den historiska kompromissen.
  Om Blair tillkännagav en omedelbar frysning av alla investeringar, lån och framför allt vapenleveranser till Jakarta, så skulle de brittisktillverkade maskingevär som används av indonesernas gestapo, Kopassus, inte för den skull sluta fungera; men de psykologiska och politiska konsekvenserna skulle vara enorma; den indonesiska militären, som redan är osäker på sig själv och sin position inom den korrupta indonesiska statsbildningen efter att Suharto trätt tillbaka, skulle börja isoleras. Militären är redan splittrad; som kinesiska militärstrateger brukade säga: den är "”blott en papperstiger”".

Eftersom inga påtryckningar kommer från gudfäderna i Washington och London säger indoneserna till FN och världen att dra åt helvete; och FN håller på att undermineras, vilket kan innebära början på världsorganisationens undergång. Vem kan Östtimors folk vända sig till? Den allmänna opinionen i västvärlden är en mäktigare kraft för förändring än många inser. Frågan är mycket enkel: Ska vi låta det modiga östtimoresiska folket, som har utmanat folkmördarna och vågat rösta för demokrati och frihet, gå under inför våra ögon? Ska vi tillåta att de som har makten att stoppa det som sker står passivt och tittar på, i vårt namn dessutom?

Översättning: Tor Wennerberg

Med sin dokumentärfilm ”Death of a Nation” från 1994 bidrog John Pilger till att rikta världens uppmärksamhet mot den bortglömda ockupationen av Östtimor.

 VECKANS SIDOR
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lördag, Söndag

 DEBATTER
Läs alla artiklar i debatten om vänstern och pressen
Våra artiklar om kriget i Kosovo

 
 TIPSA OM NÄTKULTUR
Skicka dina bästa kulturlänkar till oss.

 SURFGUIDEN
Surfa på tyska

 REDAKTIONEN
Kontakta medarbetarna på kulturredaktionen


Kulturens webredaktör Mats Holmlund

Upp Till toppen av sidan