Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetEkonomi
LÖRDAG 13 FEBRUARI 1999
  

Titta, så lätt blir du en vinnare

DET ÄR INTE KRÅNGLIGT – EGENTLIGEN Att spara i aktier kan verka krångligt. Vad måste man veta? Var börjar man? Aftonbladets aktieskola ger svaren. Häng med från början!
Foto: ULF HÖJER

Lektion 1: Ta första steget – våga satsa på egna aktier


Verkar det krångligt att spara i aktier? Det behöver inte vara svårare än att spara på banken eller spela på hästar. Men för att lyckas krävs kunskap och skicklighet. Och tur.
Följ med i Aftonbladets aktieskola. Vi har tagit hjälp av Bengt Beverin, erfaren lärare för Aktiespararna.


GÅ I EXPERTENS SKOLA Bengt Beverin, 40, har hjälpt till med Aftonbladets aktieskola. Han är en av Aktiespararnas 370 lärare i Sverige. Sveriges aktiesparares riksförbund är en intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier och aktierelaterade värdepapper. De arrangerar företagsbesök och aktieträffar och har en egen tidning med råd och tips.
Foto: KRISTER HANSSON
Vad är en aktie?
  
En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Före 1990 fick man ett aktiebrev som bevis på delägarskapet. Numera syns aktieinnehavet enbart som siffror på ett konto.
Vad är en fondbörs?
  
Det är en marknadsplats för handel med aktier. I Sverige finns Stockholms fondbörs, allmänt kallad börsen.
Hur börjar jag spara i aktier?
  
1. Orientera dig om aktiemarknaden och följ vad som händer i näringslivet.
  Det gör du enklast genom att läsa Aftonbladets lördagsbilaga Fonder & aktier och börssidorna i dagstidningarna. Även på text-tv finns börssidor. På Aftonbladet på nätet kan du hitta senaste ekonominytt.
   2. Ta kontakt med en bank eller en fondkommissionär. För småsparare är det enklast att välja sin bank, eftersom fondkommissionärer ofta kräver en depå på hundratusentals kronor. På banken får du fylla i en ansökan om ett vp-konto (vp=värdepapper) på Värdepapperscentralen. Det är gratis och det är där som ditt aktieinnehav registreras. Du får också ange ett avkastningskonto i din bank, det konto där du vill ha utdelningen på aktierna insatt.
Kostar det något att spara i aktier?
  
Ja. Du betalar courtage. Det är den avgift som banken eller fondkommissionären tar för att genomföra aktieaffären. Courtaget är i allmänhet 0,45–0,5 procent på köpesumman för aktier på börsens A-lista. Se separat ruta.
  De flesta fondkommissionärerna tar ett minimicourtage på 200 kronor. Det är då inte lönsamt att köpa små aktieposter. Ett alternativ är att köpa genom Aktiespararnas dotterbolag Aktieinvest.
   Aktieaffärerna kan också göras via internetbankerna och då är courtaget lägre. Mer om det längre fram i Aktieskolan.
Hur mycket ska jag spara?
  
Aldrig mer än du har råd att avvara. Du ska undvika att tvingas sälja aktierna för att du behöver pengarna.
Vad är en A- respektive B-aktie?
  
En A-aktie ger flest röster på bolagsstämman.
  Småsparare ska köpa den aktie som är mest omsatt. Det syns på börssidorna. A-aktier har ofta lägre omsättning. Det innebär att du kan få svårt att sälja när du måste.
Hur vet jag hur det går för mina aktier?
  
Genom att läsa börssidorna i tidningarna eller studera kursutvecklingen på text-tv eller internet.
Vad gör att aktiekursen går upp eller ner?
  
Det är en fråga om tillgång och efterfrågan. Ett företag som ökar vinsten är attraktivt för aktieköpare och då stiger kursen. Aktiekurserna är mycket konjunkturkänsliga. Vid högkonjunktur är kurserna generellt höga.
  Det kan också gå mode i aktier. Det blir ett flockbeteende bland aktieköpare att handla i vissa branscher eller bolag, som till exempel IT-branschen. Då finns risk att aktierna är övervärderade.
Hur gör jag när jag vill köpa och sälja?
  
Du tar kontakt med din bankman och säger att du vill köpa eller sälja.
  Du kan också lägga en köporder, det vill säga att du säger att du vill köpa aktier för ett visst pris.
  När kursen har nått den nivån genomförs affären. En köporder ligger kvar i en vecka.
Riskerar jag att förlora pengar?
  
Ja. Sparande i aktier innebär alltid en risk. Aktiekurserna kan sjunka och en del av de satsade pengarna kan förloras.
  I värsta fall kan börsföretaget gå i konkurs och då blir aktierna värdelösa.
Vad tjänar jag på aktier?
  
Dels på utdelningen och dels på kursuppgången.
  Utdelningen är den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Börsföretagen betalar årligen ut 1–4 procent (ibland mer) på den aktuella kursen. Om företaget går med förlust eller om vinsten blir liten blir det ingen utdelning.
  Vid aktiesparande tjänar man främst pengar på kursuppgången. Under 1998 steg kurserna på Stockholmsbörsen med i genomsnitt 10 procent. Dessutom tjänar du pengar genom att köpa aktier när kursen är låg och sälja när den är hög.
Krånglar aktier till deklarationen? Text: Per-Ola Ohlsson
   Ja. Men inte så länge du inte säljer dina aktier. Skatten på aktieutdelningen är 30 procent. Den dras automatisk.Om du säljer aktier med vinst får du betala 30 procent i reavinstskatt. Om du samtidigt säljer aktier med förlust får du kvitta vinsten mot förlusten.

Du bestämmer...
Fördel fonder:
Bra riskspridning
Förvaltaren gör jobbet
Relativt säkert
Nackdel fonder:
Svårare att göra klipp
Förvaltningsavgifter (ca 1,5 %)
Du är i händerna på förvaltaren.

Fördel aktier:
Lättare att göra snabba klipp
Inga förvaltningsavgifter
Du bestämmer själv (och kan gå på bolagsstämmor)
Nackdel aktier:
Större risk
Du måste hänga med och göra jobbet själv
Du måste betala provision till banken vid både köp och försäljning (ca 0,5 %)

Förstår du börssnacket?
Det finns några viktiga begrepp på aktiemarknaden:
Hausse. Innebär kraftigt stigande kurser på börsen.
Mycket fast, fast.
Uttrycken används om kurserna överlag stigit.
Hävdad. Kurserna har till största delen varit oförändrade eller något höjda jämfört med föregående dag.
Oregelbunden. Ungefär lika många kurser är höjda som sänkta.
Vikande. Kurserna har till största delen varit oförändrade eller något sänkta jämfört med föregående dag.
Svag, mycket svag. Uttrycken används om kurserna överlag sjunkit.
Baisse. Innebär kraftigt fallande kurser.
A-listan. Här finns de största bolagen med ett börsvärde på minst 300 miljoner kronor.
OTC-listan. Här finns företag med ett börsvärde på minst 50 miljoner kronor.
O-listan. Bolagen måste ha minst 300 aktieägare. Minst 10 procent av aktierna ska vara i allmän ägo.
Per-Ola Ohlsson

Nästa lektion: Så väljer du rätt aktie