Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetEkonomi
ONSDAG 28 JUNI 2000
 
  

178 Konsumentprisindex – KPI – är ett mått på den genomsnittliga prisförändringen hos varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige. Källa: SCB
Tänk om bilen gick på mjölk...
Bensinen kostar fyra kronor mer för varje liter
Medan mjölken och brännvinet följt prisutvecklingen har bensinen blivit mer än tio gånger dyrare sedan 1970.
  Då kostade en liter bensin 85 öre. I dag är priset högre – 10,24 för en liter.
  – Många familjer har det mycket svårt på grund av det höga bensinpriset, säger Konsumentverkets tillträdande generaldirektör Karin Lindell.
KOMMER DU IHÅG VAD BENSINEN KOSTADE FÖRR?
1973: Enkronasvallen
   – 1,04 kr/litern
1979: Tvåkronorsvallen
  – 2,14 kr/litern
1981: Trekronorsvallen
  – 3,48 kr/litern
1983 : Fyrakronorsvallen
  – 4,07 kr/litern
1989: Femkronorsvallen
  – 5,03 kr/litern
1990 : Sexkronorsvallen
  – 6,29 kr/litern
1993: Sjukronorsvallen
  – 7,67 kr/litern
1997: Åttakronorsvallen
  – 8,27 kr/litern
19/1 2000: Niokronorsvallen
  – 9,00 kr/litern
23/5 2000: Tiokronorsvallen
  – 10,14 kr/litern
Anm: Avser en liter 95 oktan, årsmedelspriser. Källa: Svenska Petroleuminstitutet
  
Aftonbladet har jämfört priserna för tre vanliga varor: en liter mjölk, en liter bensin och en hela renat.

Här ska du tanka: Billigaste bensinen i Sverige

  Med hjälp av Statistiska centralbyrån – SCB – har vi räknat ut prisutveckling från 1970 fram till 1999 och sedan ställt det mot KPI, konsumentprisindex.

Höga skatten är bidragande
  
Under perioden har konsumentpriset totalt sett ökat drygt sex gånger. Både mjölken och brännvinet ligger hela tiden i nivå med KPI.
  År 1970 kostade en liter mjölk 1,10 – i dag är priset 6,30.
   För brännvinet fick man betala 33,21 – nu 199,70.
  En bidragande orsak till bensinprisets kraftiga utveckling är den höga bensinskatten.

Ringholm säger envist nej
  
I början av 80-talet var det i stort sett jämvikt mellan skatt och produktpris. I dag utgör skatten 65 procent av bensinpriset.
  Karin Lindell, som börjar som generaldirektör för Konsumentverket första augusti, är bekymrad över det höga bensinprisets inverkan på hushållsekonomin.
  – Att bensinen är så dyr är oerhört besvärande. Framför allt för dem som bor i glesbygd och är beroende av bilen.
  – Redan i dag har många familjer det mycket svårt att få pengarna att räcka till, säger Karin Lindell.
  Finansminister Bosse Ringholm har hittills, trots massiva protester och uppvaktningar från bilorganisationer och bilister, envist sagt nej till kraven på sänkt bensinskatt. Han hänvisar i stället till debatten om skatterna som kommer i höst.
Sven-Anders Eriksson
Sven-Anders
Eriksson