Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetDebatt
FREDAG 17 DECEMBER
  

Kända IT-bolag bakom nazistisk hemsida
Efter en längre tids utredningsarbete har Karlskrona kommun, med hjälp av flera goda krafter, lyckats stänga Nationalsocialitisk Fronts hemsida på ett webbhotell i USA. Men kort därefter har sidan återuppstått på ett webbhotell i Sverige. Trots att vi påtalat och redovisat fakta, med hänvisning bland annat till brottsbalken och de brott som begås på nazisthemsidan, har Jan Axelsson, ägare till Flashback Media Group AB där hemsidan nu finns, undvikit att sanera sin server från pågående straffbara handlingar. Han försöker rättfärdiga sitt handlande i Flashbacks nyhetsbrev nummer 125 under rubriken ”Varför ger Flashback nazister och andra oliktänkande rätt att yttra sig”.
  Axelsson och Flashback Media Group AB tillhandahåller sista internet-länken i den kedja som av nazisterna används till att förtala personer, förfalska hemsidor och försälja artiklar med symboler som är förbjudna att visas offentligt eller för en större grupp.

Axelssons passivitet kan inte ursäkta honom utan även den kan göra honom och bolaget skyldig till medhjälp till brott, till exempel hets mot folkgrupp och brott mot medborgerlig frihet. Inte ens Axelssons påstådda självcensur kan på något sätt frånta honom det fulla ansvaret för den brottslighet som försiggår med bistånd av honom och Flashback Media Group AB
  Det är olagligheten och det straffbara i det som kommer till uttryck på nazisthemsidan som föranlett polisanmälningar och som de nu pågående förundersökningarna i Stockholm och Karlskrona gäller – inte de tvivelaktiga politiska åsikterna. Det är en klar och otvetydig överdrift när Flashback söker göra gällande att nazisthemsidan följer svensk lag. Att stora delar av innehållet inte gör det står helt klart för var och en som besökt sidan.

Det är helt naturligt att förundersökningarna riktar sig mot Axelsson eftersom han är den som gör det möjligt för nazisterna att ogenerat och kontinuerligt kunna begå brott på sätt som här redogjorts för. Mycket troligt är att även den ansvarige utgivaren för nazisthemsidan gör sig skyldig till brottslig handling genom att uppdatera sidan med förtalskampanjer och falska hemsidor. Till namnet är utgivaren förmodligen känd endast av Axelsson.
  Det är inte uteslutet att även internet-leverantören Powernet AB, Birger Jarlsgatan 44 i Stockholm, som Flashback Media Group AB är internetkund hos, kan göras ansvarig som medskyldig till brott. Klandras kan i förlängningen även UUNET Sweden, Box 69, Kista som har Powernet AB som kund och därigenom indirekt medverkar till att nazisthemsidan kan komma ut på internet. Av anständighetsskäl borde UUNET Sweden inte riskera sitt goda namn och rykte genom att aktivt bidraga med sin infrastruktur så att olagligheterna kan fortgå. Det är ytterst osannolikt att UUNET UK och UUNET USA, med acceptans från sina bolagsjurister, skulle medverka till att låta en nazisthemsida existera på bolagens internetlänkar i England eller USA.

Ansvaret vilar tungt inte bara på Flashback Media Group AB och Powernet AB utan i högsta grad även på UUNET Sweden.

  Risken för bolagen att mista inkomster och kunder som ställer höga krav på moral och etik är uppenbar. Det borde bekymra bolag som är seriösa.

Kanske är pengar den enkla förklaringen till varför Flashback Media Group AB låter nazister yttra sig på ett lagstridigt sätt med internet som bas. Jan Axelsson och Alenca Olsson, som utgör styrelsen i Flachback Media Group AB, och de anställda, om det finns några, har naturligtvis ekonomiska fördelar av att bolaget får inkomster – även från klart tvivelaktiga kunder.
Björn Fries
kommunalråd (s), Karlskrona
Lennarth Eriksson
kommunjurist, Karlskrona


epost: debatt@aftonbladet.se
telefon: 08-725 2000
fax: 08-562 528 99
 
  FLER DEBATTARTIKLAR