Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetDebatt
SÖNDAG 7 MAJ 2000
 
  

Upphäv sanktionerna mot Irak!
En halv miljon barn under fem års ålder har dött eller är döende på grund av FN:s nuvarande sanktioner mot Irak. Det beror på att medicin inte når de behövande. I sjukhus och vårdanläggningar är den tekniska apparaturen helt utslagen. Irak får inte ens fritt importera ambulansbilar. Barn får inte tillräckligt med vitaminer och proteiner. Vattenreningsanläggningar fungerar inte därför att ersättningsdelar inte kan importeras och därigenom är vattnet förorenat.
  Detta var bakgrunden till att FN:s biträdande generalsekreterare Denis Halliday i september 1998 lämnade sin tjänst i protest. I februari detta år lämnade av samma anledning Hans von Sponeck sin tjänst som koordinator av mat-för-olja-programmet i Irak. De och många med dem har lämnat sina uppdrag därför att den politik som världssamfundet för mot Irak inte är förenlig med deras samveten.
  I andra västländer har opinionen mot sanktionspolitikens utformning och tilllämpning vuxit sig stark. En stark opinionsyttring behövs också från Sverige.
  Det är inte vår sak att formulera en alternativ Irakpolitik.

Vad vi däremot vet är att nuvarande Irakpolicy är förödande och inte leder mot något försvarbart mål.
   I Lund har en Irakkommitté bildats med målsättning att sanktionerna mot Irak ska upphävas. Skälen är:
   de är djupt inhumana mot landets befolkning; särskilt hårt drabbas barn och kvinnor
   konsekvenserna för framtiden är för-ödande.
   Irakkommittén skall verka genom opinionsbildning och genom kontakter med beslutsfattare. Det innebär att vi i första hand vill påverka svenska regerings- och riksdagsledamöter samt EU-parlamentariker. I detta arbete behöver vi ett brett folkligt stöd.
Vi vänder oss härmed till alla som delar ovannämnda ståndpunkter att i första hand påverka svenska regeringen att aktivt arbeta för att nuvarande sanktioner mot Irak upphävs.
Adly Abu Hajar
författare
Bengt Ankarloo
professor
Khaled Bayomi
historiker
Nour Adwan Bayomi
student
Mathias Cederholm
historiker
Lena Eile
universitetslektor
Birgitta Elfström
jurist
Adil Elrawi
statsvetare
Hamdi Hassan
statsvetare
Jan Hjärpe
professor
Stefan Holmström
generalsekreterare IM
Hans Isaksson
läkare
Werner Jeanrond
professor
Kenneth Johansson
historiker
Abdelhadi Khalaf
universitetslektor
Marion Leffler
historiker
Janusz Lipinski
biståndshandläggare
Arne Malmgren
jurist
Magnus Nilsson
litteraturvetare, skribent
Sverker Oredsson
historiker
Sven Rubenson
professor
Samuel Rubenson
professor
Anfal Kabot
Rädda Barnen i Lund
Ingemar Simonsson
präst
Sven-Erik Sjöstrand
riksdagsledamot
Henrik Skrak
historielärare
Sherif Soliman
forskare
Hussein Alshahbander
SSU-Skåne
Anna Wallette
historiker
Mikael Wiehe
musiker
Erik Wijk
författare


epost: debatt@aftonbladet.se
tips: 08-725 2000
fax: 08-562 528 99
växeln: 08-725 20 00

   

 
  FLER DEBATTARTIKLAR