Aftonbladet

ÖB: Uppgörelsen leder till att försvaret tvingas sänka sin ambitionsnivå

STOCKHOLM.
Försvarsuppgörelsen leder till att upp till 20 förband hotas av nedläggning. Enligt överbefälhavare Owe Wiktorin är risken för att försvarsbantningen blir oordnad överhängande.
  Han anser att försvaret skulle behöva drygt nio miljarder kronor de närmaste tre åren för att klara en "ordnad" omställning till ett nedbantat försvar från 2002.
  - Nu tvingas vi dra i den ekonomiska nödbromsen, säger Wiktorin till TT.
  Regeringens och centerns överenskommelse innebär att försvaret får ett "bidrag" på tre miljarder kronor år 2002 och en miljard år 2003 som stöd för att genomföra omställningen.
  - Det är inte frågan om att vi får pengar. Det innebär en fortsatt nedtrappning av försvarsramen från 2002 och framåt, utöver redan beslutade neddragningar, säger Wiktorin.

Årlig bantning
  För samtidigt som bidraget utgår ska försvaret bantas med fyra miljarder kronor årligen. ÖB hade hoppats på att försvarets underskott för de närmaste åren hade lösts ut av staten, så att nedskärningarna hade kunnat genomföras i lugnare takt.
  - Problemet är att vi får ett mindre effektivt försvar för pengarna än vad som hade blivit resultatet om vi hade haft en mera ordnad framförhållning, säger Wiktorin.
  Att försvarsbantningen snabbt skulle komma vården till del är inte sannolikt.
  Enligt försvarsminister Björn von Sydow ska åtta miljarder kronor fördelas under en treårsperiod med början 2002.
  Visserligen sade centern efter uppgörelsen att de ville satsa pengarna på att korta vårdköerna, men socialminister Lars Engqvist har en annan prioritering:
  - Här gäller det att ett: bygga ut primärvården, två: bygga ut äldreomsorgen, tre: bygga bort köerna till de planerade operationerna. Men kan vi hitta en gemensam lösning på det här så är jag med.
  Vad försvarsbantningen från år 2002 innebär i antal nedlagda regementen, flottiljer och staber är ännu oklart. I höstas bedömde ÖB att mellan 6 och 12 förband kan komma att läggas ned.

Sänkt ambitionsnivå
  Nu menar dock Owe Wiktorin att de ekonomiska förutsättningarna försämrats så mycket att försvarets ambitionsnivå måste sänkas ytterligare.
  - Jag vill inte precisera hur många, men det har talats om högre antal och det är väl högst sannolikt.
  Bara centern och socialdemokraterna står bakom överenskommelsen om försvaret. Vänsterpartiet och miljöpartiet stöder neddragningarna, men vill gå längre, och vid överläggningar med finansminister Erik Åsbrink på torsdagen försäkrades de om att försvaret inte kommer att få några nya pengar före år 2002.
  Enligt en opinionsundersökning som Styrelsen för psykologiskt försvar lät genomföra i höstas vill en majoritet av svenskarna dock ha oförändrade försvarsanslag.
Publicerad: 1999-02-04

© Aftonbladet Nya Medier
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: 71000@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11