Aftonbladet
Vilket är Sveriges arbetarparti?
Ställningen just nu:
Socialdemokraterna (34.1 %) Alternativ ALT1
Moderaterna (55.8 %) Alternativ ALT2
Inget av dem (10.1 %) Alternativ ALT3

Totalt har 65837 personer röstat.
Omröstningen startade 2010-09-12 20:36
Uppdatera Stäng
Tack för att du gör din röst hörd på aftonbladet.se!
Omröstningen ger en bild av vad Aftonbladets nätläsare tycker. Resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten i sin helhet.
Rösta på fler frågor.
0.08