Han väntade på döden i två år. Sighsten Herrgård levde i ytterligare två år efter det att han hade gått ut och talat om att han hade aids.
Foto: PETER KJELLERÅS

Sighsten Herrgård gav seklets nya farsot ett ansikte
Den 30 juli 1987 fick aids ett ansikte i Sverige. Då kallade modedesignern Sighsten Herrgård, 44, till presskonferens. Det blev ett känsloladdat möte.
  - Jag ska dö. Jag har aids. Det rör sig kanske bara om några måander. Men jag vill dö med värdighet, sa han.

Sjukdomen aids var en ny företeelse på 1980-talet och ganska okänd för de flesta. Den registrerades 1981 som en ny immunbristsjukdom och döptes till aids (Acquired Immuno Deficiency Syndrom). Men exakt vad aids var visste forskarna inte.
  Många kallade den lite föraktfullt för bögpest, eftersom det främst var homosexuella som drabbades.
  - Straffet för ett abnormt sexliv, mässade många religiösa.
  1984 lyckades så den franske forskaren Luc Montaigner och den amerikanske Robert Gallo ungefär samtidigt på var sitt håll identifiera viruset.
  Den som smittats med hiv-viruset hade i allmännhet inga som helst symtom under ett till tio år efter infektionstillfället. Först efter denna fas bryter sjukdomen ut med full kraft och immunsystemet kollapsar.

En säker dödsdom
I dag finns det mediciner som med god verkan bromsar upp sjukdomen. Men på 1980-talet var en diagnos på aids fortfarande lika med en snabb dödsdom.
  I Sverige var man 1987 fortfarande ganska okunnig om sjukdomens risker.
  Detta var något som Sighsten Herrgård pratat mycket med sina läkare om.
  - Aids måste få ett ansikte. Vi måste få alla förstå att det faktiskt kan drabba vem som helst även här hemma i Sverige. Inte bara människor långt borta i en speciell riskzon långt borta, sa han.
  - Alla som haft sexuellt umgänge med en annan människa de senaste åren bör aidstesta sig, sa han.
  Och visst hade han rätt. Aids är inte något som bara drabbar homosexuella.
  Viruset överförs via blod och andra kroppsvätskor, som sperma eller slidsekret.
  I början av 80-talet var det många som smittades av icke-kontrollerat blod via blodtranfusioner på sjukhus.
  Men den vanligaste smittovägen är idag oskyddade sexuella kontakter eller förorenade sprutor bland narkomaner.
  1998 var 43 procent av de hiv-smittade kvinnor. I Afrika var över hälften av de nyligen smittade kvinnor. De flesta smittade genom heterosexuella kontakter.
  Det var ju detta som Sighsten Herrgård varnade för när han gick ut den där sommardagen 1987.
  Nå, visste erkände han att han själv tillhörde en så kallad riskgrupp sexuellt.
  Han levde ett glamoröst liv som designer och trendsetter i Sverige och världen. Hade sexuella kontakter med både män och kvinnor.
  Han var en sådan där som invigde krogar och så var de plötsligt innekrogar. Han sa själv att hans yrke var att utveckla våra vanor.
  Sommaren 1987 hade läkaren givit honom två månader. Kanske mer, men inte mer än ett år.
Han fick ytterligare två år.
  Och han fick dö värdigt.
Med lugn och sinnesnärvaro utan större åthävor inväntade han slutet.
  - Jag är nöjd med mitt liv. Nu hoppas jag bara att jag kan få folk att inse att aids kan drabba oss alla om vi inte är försiktiga
  - ALLA måste ändra sina levnadsvanor, sa han. Så talar en riktig trendsetter.
Bosse Sandström

Aftonbladet avslöjade blodskandalen
1985 började man hivtesta blod på svenska sjukhus efter flera larm i utlandet. Då hade redan minst 194 människor smittats med hiv via blodtransfusioner eller blodplasma.
  Minst hälften av dem är i dag döda. Övriga har genom enskilda förhandlingar med landstingen fått några hundra tusen var i ersättning.
  I Frankrike fick tusentals patienter i liknande fall tre miljoner kronor vardera.
  Även läkemedelsföretaget Kabi införde hivtester av allt blod sommaren 1985. Men man lät bli att testa det blod man redan hade i lager.
  Metoden Kabi använde för att framställa Preconativ, en medicin för blödarsjuka, tog inte död på alla hivvirus. Vilket ledde till att minst fyra unga män blev smittade. Något Aftonbladet kunde avslöja våren 1993.
  Kabi nekade först till att ha gjort något fel. Men företaget gav med sig och kom överens med de smittade om en hemlig ersättning. En dog innan överenskommelsen var klar.

HIV-FAKTA  33 miljoner människor är i dag hiv-smittade. 22 miljoner av dem bor i länder söder om Sahara. 30 procent är 10-24 år.  Hittills i år har 5,8 miljoner smittats av hiv. Drygt hälften av dem är mellan 15-24 år. 70 procent bor i länder söder om Sahara.  I år har 2,6 miljoner dött aids. 83 procent av dem bodde i länder söder om Sahara. Hittills har 16 miljoner dött aids.  I Sydafrika smittades 1 600 människor varje dag 1999. Om inget görs är 6 miljoner av landets fyrtio miljoner smittade inom fem år.