Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 9 JULI Visa alla rubriker
Publicerat kl 13:51

Volvo vann märkestrid mot bilverkstad
STOCKHOLM (TT). Bilverkstaden DS Larm AB i Stockholm förlorade på torsdagen en tvist mot biljätten Volvo i Högsta domstolen (HD).
   Verkstaden, som bara reparerar Volvobilar men inte är auktoriserad av Volvo, får inte längre använda ordet ”Volvo” som varumärke.
   Verkstaden har enligt HD gjort intrång i Volvobolagets varumärkesrätt. HD ger också företaget ett vitesförbud, vilket innebär att verkstaden får böta om den fortsätter att använda märket som tidigare.
   Volvo har ensamrätt till varumärket ”Volvo”. Verkstadens sätt att använda märket som kännetecken för sina egna tjänster är inte tillåtet. Verkstaden har haft en stor skylt med ordet Volvo och svarat ”Volvoservice” i telefon. Detta är alltså inte längre tillåtet.
   Däremot får verkstaden fortfarande ange att den tillhandahåller service på Volvobilar.
   Men det får inte ske på ett sådant sätt att verkstaden ger sken av att det finns ett kommersiellt samband med Volvo, slår HD fast.
  
EU-regler gav ingen rätt
   Att det är tillåtet för verkstaden att ange att den utför service på Volvobilar beror på att varumärkesinnehavaren, alltså Volvo, annars skulle få monopol på den så kallade eftermarknaden. Detta skulle få starkt konkurrensbegränsade effekter, skriver HD.
   Domstolen har i sin dom prövat hur de nya EU-reglerna om varumärkesrätt ska tillämpas i det aktuella fallet. Man kommer fram till att inte heller dessa regler ger rätt att använda ett varumärke på sätt som skett.
   DS Larm tvingas därför ta ner sin Volvoskylt och dessutom betala Volvos rättegångskostnader på sammanlagt 90 000 kronor.
   DS Larms ägare Dick Edvinsson har nu förlorat i alla rättsinstanser. Han har hävdat att Volvo missbrukat sin varumärkesrätt för att knäcka en konkurrent som tagit lägre priser än de auktoriserade Volvo-verkstäderna.
   Ewa Tures/TT
  
Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan