Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 22 JUNI Visa alla rubriker
Publicerat kl 18:15

Försvunna Mariams familj får stanna
GÖTEBORG. Utlänningsnämnden bevekade sig. Den försvunna 8-åriga Mariam Adams familj får stanna i Sverige.
   Men glädjen över beslutet hos familjen Adam Olar hemma i Björkekärr i Göteborg grumlades av viss bitterhet.
   Mariam är fortfarande efter snart ett år borta.
   - Visst känner jag glädje men det här har ändå drabbat familjen hårt. Det finns andra saker att tänka på, säger Mariams pappa Adam Olar till TT.
   Han kom till Sverige 1990 som flykting från Sudan. Han fick asyl. Efter tre år följde hustrun och fem barn efter.
   Men efter en tid misstänkte Invandrarverket att familjen inte kom från Sudan utan från Ghana. Det grundade man bland annat på språkanalyser. Utifrån den engelska de talade utgick verket från att de kom från Ghana.
   Dessa språkanalyser dömdes dock helt ut av språkexperter på Göteborgs universitet.
   - Språkanalyserna är fullkomligt värdelösa, sade familjens ombud Hans Hjalmers då till TT.
  
Gick under jorden
   Men Invandrarverket och Utlänningsnämnden framhärdade. Familjen hade fått stanna på felaktiga premisser, alltså skulle de nu ut. Det beslutet kom förra året.
   Familjen gick under jorden och gömde sig bland annat på Missionsförbundets lägergård utanför Borås. Det var därifrån Mariam försvann 27 juni förra året, snart på dagen för ett år sedan.
   När Mariam försvann fick familjen ett tillfälligt uppehållstillstånd i avvaktan på hur det skulle gå i sökandet efter henne.
   - Den utredningen har i dag gått i stå. Vi har en efterlysning på henne ute. Men annars är det ingen speciell aktivitet, säger vakthavande befäl Lars-Erik Lindberg i Borås.
   Men tiden efter försvinnandet gick polisen noga igenom terrängen runt lägergården.
   - Finns inte en sten vi inte vänt på. Sjön i närheten är sökts igenom. Vi hade nio, tio hundar ute för att söka igenom området.
  
Pappan missnöjd
   - Jag är missnöjd med polisen. De pratar bara om min identitet, det är det enda som intresserar dem. Jag har inte haft kontakt med dem på länge, säger Adam Olar.
   Utlänningsnämnden skriver i sitt beslut på måndagen att nämnden inte finner anledning att ändra sin tidigare bedömning att familjen inte är skyddsbehövande. I sakfrågan har nämnden inte ändrat sig.
   Men det skulle strida mot ”humanitetens krav” att utvisa familjen, säger nämnden och hänvisar till att barnen vistats i Sverige under en lång tid och gått i skola här.
   Barnen har bott här i drygt 4,5 år. Ett av barnen är fött här och har hunnit bli fyra år.
   Utlänningsnämnden har också i beslutet vägt in Mariams försvinnande, ”att det fortfarande är oklart vad som hänt ett av familjens barn”, som nämnden skriver i beslutet.
  
Bertil Åkesson/TT

Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan