Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 8 JUNI Visa alla rubriker
Publicerat kl 16:50

”Samerna utestängda från svenska folkhemmet”
ÖSTERSUND. Samerna har utestängts från det svenska folkhemmet och länge betraktats som ”rasfrämmande” element. Det skulle vara önskvärt att det officiella Sverige gör upp med sitt förflutna i förhållande till samerna, sade ordföranden i Svenska samernas riksförbund, Lars-Anders Baer, när samernas landsmöte inleddes i Östersund på måndagen.
   Det var svidande kritik mot det svenska storsamhället som samernas ledare framförde vid landsmötet, som också är SSR:s 80-årsjubileum. Lars-Anders Baer erinrade om det första landsmötet 1918 och hur den samiska folkrörelsen i hög grad inspirerats av de samtida svenska arbetar-, frikyrko- och nykterhetsrörelserna, men aldrig helt accepterats.
   -Trots dessa nära kontakter mellan de samiska och svenska folkrörelserna släpptes aldrig samerna in i folkhemmet. Den svenska folkrörelsen kom att svika sina ideal vad beträffar samerna, helt enkelt därför att vi inte är etniska svenskar. Samer kom länge att betraktas som rasfrämmande element enligt den då rådande, rasfixerade människosynen, sade Baer.
  
Ursäkt i Norge
   Han framförde en önskan från samiskt håll att det officiella Sverige en gång för alla gör upp med sitt förflutna i förhållandet till samerna och Baer pekade på förhållanden i Norge.
   -Den norske monarken, kung Harald, konstaterade vid sitt öppnande av Sametinget på norsk sida 7 oktober 1997, att den norska statsbildningen bygger på ett territorium och två folk - det norska och samiska, kungen bad också på norska folkets vägnar om ursäkt för de oförrätter som begåtts mot samerna i Norge.
   Baer anser att det är dags att den svenska regeringen tillsätter en ”sanningskommission” för att reda ut förhållandena mellan staten och samerna, i syfte att inte enbart reda ut sanningen utan också arbeta för att skapa försoning och förståelse mellan folkgrupperna.
  
Pågående tvist
   Baer anknöt också till den pågående rättstvisten om renbetet i Härjedalen och de misslyckade försöken att nå en förlikning mellan parterna. Baer drog sig inte för att kalla renbeteskonflikten som en organiserad kampanj mot rennäringen i Sverige.
   -De berörda samebyarna har rätt att få en förklaring till varför rennäringen och samerna inte är önskvärda i området. Så länge vi inte får det, måste vi utgå ifrån att vi inte är önskvärda i folkhemmet. Självklart är dock att vi inte frivilligt kommer att gå i exil och lämna våra traditionella betesmarker, sade Lars-Anders Baer.
  
Ann Kristin Bladh/TT

Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan