Aftonbladet  
Aftonbladet nyheter  

Onsdag 25 mars 1998

Invandrar-ligor delar upp Sverige i egna brottsrevir
Delar av den undre världen i Sverige har mer eller mindre delats upp mellan olika etniska grupper.
  Balter har specialiserat sig på varusmuggling, gambianer på heroin, sydamerikaner på kokain och jugoslaver på den grå krogbranschen.
  – Det finns oerhört många brottsgrupper som agerar nu, säger Åke Sundgren som är chef för länskriminalens underrättelseenhet i Stockholm.
  Länskriminalen i Stockholm har en specialgrupp som ska kartlägga den grova kriminaliteten inom olika invandrargrupper.
  Svenskar, som står för en klar majoritet av all brottslighet, har inte specialiserat sig på samma sätt som kriminella från vissa andra länder.
  Baltiska ligor: Olika brottssyndikat har på senare tid blivit allt mer tongivande i Sverige.

”Mycket balter inblandade”
  – När det gäller cigarettsmuggling är det väldigt mycket balter inblandade, konstaterar Tore Rågnäs, chef för tullkriminalen i Stockholm.
  Även vid smuggling och handel med stulna bilar är många baltiska ligor inblandade.
  Enligt Åke Sundgren har Sverige blivit ett transitland för handeln med stulna fordon.
  – Även bilar som stjäls i Italien och Spanien förs rakt upp hit genom hela Europa för att sen gå med färjor till Baltikum och Ryssland, säger Åke Sundgren.
  Gambiska ligor: I fråga om narkotikahanteringen har ligor från olika länder specialiserat sig på olika preparat.
  En rad olika ligor från Gambia har sprängts. De har sysslat med heroinsmuggling i allt i från små till stora partier.
  Enligt Tore Rågnäs är vissa av de gambiska ligorna välorganiserade och sköter både smuggling och gatuförsäljning.
  – De finns i alla led, säger han.
Sydamerikanska ligor: Den svenska polisen har sprängt en rad sydamerikanska kokainligor.
  Kokainet köps främst i Colombia och smugglas sen in i Sverige. I många fall sköts affärerna av sydamerikaner som bor i Sverige.

Mer än dubblat kokainbeslag
  Det totala beslaget av all kokain i Sverige ökade med 133 procent 1997 jämfört med året innan.
Jugoslaviska ligor: När det gäller krogbranschen och misstänkt kriminalitet pekar polisen ut olika ligor från det forna Jugoslavien.
  Det handlar om allt från svarta pengar, illegal spelverksamhet till maffiametoder.
  – Här finns gäng som vi har anledning att anta ägnar sig åt avancerad kriminalitet, men som inte är dömda för detta, säger Åke Sundgren.
Ryska ligor: En annan grupp som börjar märkas allt mer i Sverige är ryssar med mycket pengar.
  Enligt en ekobrottsutredning som gjordes i höstas på uppdrag av justitiedepartemenet tvättar både den ryska och den baltiska maffian svarta pengar i Sverige.
  Rikskriminalen har uppskattat att det handlar om en halv miljard kronor hittills.
  Varje månad misstänks maffian ta in tiotals miljoner kronor som investeras i svenska fastigheter och bankkonton.
Richard Aschberg