Inget åtal efter Estonia-katastrofen
STOCKHOLM (TT). Brottsutredningen om Estonia-katastrofen läggs ned. Det blir inget åtal och ingen skyldig kommer att pekas ut som ansvarig för 852 människors död i den största civila fartygskatastrofen i modern tid.
   Chefsåklagare Tomas Lindstrand i Stockholm har beslutat att lägga ner förundersökningen om misstänkt brott, skriver Dagens Nyheter.
   Lindstrand anser att det inte går att bevisa att något brott har begåtts. Det beror bland annat på att det inte klart gått att utreda hur besättningen agerat under olycksnatten.
   Redan samma dag som katastrofen inträffade, 28 september 1994, inledde åklagarmyndigheten i Stockholm en förundersökning om misstänkt vållande till annans död samt brott mot sjölagen. Men de första åren låg utredningen i princip nere i väntan på haverikommissionens rapport.
   Brott mot sjölagen kunde aldrig utredas eftersom den ansvarige befälhavaren ombord, Arvo Andreasson, omkommit. Sedan det konstaterats fanns brottsbalksbrottet vållande till annans död kvar att utreda. Men det gick inte att bevisa att någon ombord genom oaktsamhet orsakat katastrofen.
   Inte heller hos den som ritade och byggde Estonia fann åklagaren någon straffbar oaktsamhet.
   Åklagaren Tomas Lindstrand konstaterar att både haverikommissionens slutrapport och det tyska varvets utredning varit noggranna och seriösa, men att ingen av dem utan varje tvivel kan klarlägga vad som verkligen orsakade katastrofen.