Aftonbladet  
Aftonbladet nyheter  

Måndag 5 januari 1998

Han styr, han tystar - han tjänar miljoner

PÅ VÄGGEN EN TV-KAMERA, ÖVER BORDET HÄNGER MIKROFONER När Kreabs ägare Peje Emilsson tog emot Aftonbladet nämnde han inte arrangemanget i konferensrummet med ett ord.
Foto: ÅKE ERICSON

Namn: Peje Emilsson. Ålder: 51, Inkomst 1995: 1 483 400 kronor, Bor: I stor villa på Lidingö som ägs av Kreab, Äger: Kreabkoncernen. Förutom Kreab ingår också Demoskop och Diagraf.
I Peje Emilssons lobbycentral möts maktens män - under kameror och mikrofoner

Han har tjänat miljoner på att styra opinionen.
  En av hans bästa vänner heter Carl Bildt.
  Peje Emilsson, 51, är Sveriges i särklass mest framgångsrike lobbyist.
  - Det är en skyldighet att bevaka politiska beslut i ett demokratiskt samhälle, säger han.

  Den senaste tiden har hans namn förknippats med skandalen kring investmentbolaget Trustor.
  Peje Emilssons företag Kreab fick uppdraget att presentera den nye ägaren lord Moyne och VD:n Lindsay Smallbone för medier och övriga aktieägare.
  Trustor är bara ett exempel i raden av så kallade affärer där Peje Emilsson och hans PR-bolag Kreab funnits med.
  - Det verkar som om vi har blivit utsatta för svindlare, säger han själv.
  Aftonbladet träffar Peje Emilsson på Kreabs kontor på Östermalm i Stockholm.
  På väggen inne i konferensrummet sitter en videokamera. Över det vita bordet hänger två mikrofoner ner från taket.
  Peje Emilsson nämner inte arrangemanget med ett ord.
  Inte vi heller.

”Vi spelar inte in er”
  Först när Peje Emilsson har läst artikeln, lång tid efter intervjun, reagerar han.
  - Utrustningen används bara vid gruppdiskussioner. Vi spelade absolut inte in er, säger han.
  Peje Emilsson är ensam ägare till Kreab med cirka 100 anställda i koncernen. Den senaste årsredovisningen visar en omsättning på 170 miljoner kronor.
  Kreabs affärsidé är att ge råd åt företag och organisationer i olika situationer. I grunden handlar det om att ge information i samband med storaffärer, nyemissioner och bokslut.
  Men en stor del av Kreabs verksamhet ägnas åt lobbying.
  Företaget försöker påverka politiska beslut, förändra opinioner eller hjälpa sina uppdragsgivare i krishantering då massmedias intresse blivit besvärande.
  - Företagen måste veta hur de ska uppträda i media. Jag kan träna dem genom att ställa frågor och ge svar, så att de vet hur de kommer in i rätt medieklimat, säger Peje Emilsson.
  Kreab har uppenbara moderata kopplingar. Styrelseordförande i moderbolaget är den moderate riksdagsmannen Stig Rindborg, som också bor granne med Peje Emilsson på Lidingö.
  Förre finansborgarrådet i Stockholm, Sture Palmgren (m), är vice VD. Förre moderate planministern Georg Danell är chef för företagets kontor i Bryssel.
  Dessutom har flera andra anställda haft uppdrag för moderaterna.
  - Jag har byggt upp företaget på människor som jag litar på, säger Peje Emilsson.

Nära vän med Carl Bildt
  Själv har han varit moderat ungdomspolitiker. Han har fortfarande utmärkta kontakter med den moderata ledningen. En av hans bästa vänner är Carl Bildt.
  De seglar Gotland Runt ihop varje år tillsammans med Handelsbankens koncernchef Arne Mårtensson, även han tidigare moderat ungdomspolitiker.
  Peje Emilsson vill inte avslöja någonting om sina kunder. Trots att modeordet i lobbybranschen är öppenhet, så väljer Kreab att vara så diskret som möjligt.
  - Ytterst är det en fråga om etik. Vi vill inte ta åt oss äran. Det är våra klienter som själva får agera, vi ger bara råd, säger Peje Emilsson.
  Men Kreab har flera gånger agerat på egen hand.
  Peje Emilsson medger att han vid minst två tillfällen har tystat journalister.

Stoppade radiojournalist
  Han berättar om en radiojournalist som han stoppade på 70-talet genom att gå till chefen och klaga på reporterns arbetsmetoder.
  - Han klippte in andra frågor efter mitt svar. Så får man inte göra, säger Peje Emilsson.
  För några år sedan stoppades en journalist på Dagens Nyheter efter ett antal artiklar om före detta ledamoten i Kreabs styrelse, Christer Bergquist.
  - Jag är nästan säker på att Christer skötte det där själv, säger Peje Emilsson.
  - Min påverkan består främst i att råda människor hur de ska hantera sådana här situationer.
  Det färskaste exemplet på Kreabs massmediepåverkan är då företaget lyckades skjuta upp artiklar i Svenska Dagbladet om Trustor-skandalen.
  Peje Emilsson satt tidigare i Svenska Dagbladets styrelse.
  I dag har han lämnat många av sina tidigare styrelseposter.
  Ett nytt uppdrag har han åtagit sig - som ordförande för PR-bolagens branschförening Precis.

Lobbykungen har makt över våra åsikter

Sveriges mäktigaste lobbyist äger ett eget opinionsinstitut - Demoskop.
  Peje Emilsson medger att han har nytta av sina opinionsundersökningar.
  - Det är ett viktigt instrument, säger han.
  Opinionsmätningar har ett stort genomslag i alla medier. Det görs undersökningar om snart sagt allt.
  Bakom mätningarna står alltid en beställare och ett opinionsinstitut. Beställaren har nästan alltid ett syfte med undersökningen.
  - Det finns ofta en underbar samstämmighet mellan beställaren och resultatet, säger docenten i statsvetenskap Gunnar Falkemark.

  I Kreab-koncernen ingår Demoskop, som gör opinionsmätningar.
Sänkta skatter
  Demoskops undersökningar handlar vanligen om skatt eller näringsliv. Påfallande ofta visar resultaten att skatterna ska sänkas och att näringslivet ska få bättre villkor.
  Peje Emilsson har jobbat med opinionsundersökningar i över 20 år.
  Han har en dubbel syn på undersökningarnas resultat.
  - Politiker ser ofta på opinionsmätningar med mycket stor skepsis, säger Peje Emilsson.
  Däremot medger han att media är viktigt.
  - Det är bra att tidningar beskriver vad folk verkligen tycker.
  Det är dock inte därför han har ett eget opinionsinstitut.
  - Nu råkar det vara så att jag äger Demoskop, men vi skulle lika gärna kunna köpa de tjänsterna från annat håll.
  - Men jag kan förstå om det verkar bestickande, säger Peje Emilsson.

Korridormaffian
Makt, pengar - och vänskap