”Sveriges Radio smutskastar mig”
Under drygt två års tid har Sveriges Radios program ”PippiRull” haft imitationer på den kände artisten Dr Alban som ett stående inslag. Dr Alban har känt sig kränkt och bett dem sluta, men sändningarna har fortgått.
Dr Alban har nu stämt Sveriges Radio för grovt förtal och åtal har väckts. Alban skriver här själv om sina upplevelser. Tillsammans med sin advokat Michael Fischbein ifrågasätter han rimligheten i satirerna: ”...att medvetet trakassera, förlöjliga och skapa förakt för en enskild individ enbart för att höja lyssnarsiffror kan inte försvaras genom att hänvisa till yttrandefrihet”.

DET HAR URARTAT – I början var inslagen om mig i ”PippiRull” rätt oskyldiga. Efter en tid urartade det emellertid fullständigt, skriver Dr Alban som nu stämmer Sveriges Radio för grovt förtal.
Foto: MARCO GUSTAFSSON

Jag heter Alban Nwapa och jag kommer ursprungligen från Nigeria. Genom min artistkarriär och artistnamnet Dr Alban har jag blivit en offentlig person både i Sverige och utomlands. Jag är medveten om att jag som offentlig person får tåla mer av bevakning i media än andra. Jag kan också acceptera satir i rimlig omfattning om mig som person men jag kan inte acceptera att oförskyllt utsättas för en systematisk smutskastning.
  I radiokanalen P3 i Sveriges Radio sänds ett radioprogram som heter ”PippiRull”. I programmet har under lång tid förekommit en i sig skickligt utförd imitation av artisten ”Dr Alban”. Imitatören ringer upp olika personer och förespeglar dem att det är jag. Ingen information ges om att det är fråga om en imitation och flera av de uppringda tror uppenbarligen att de talar med mig.
  I början var inslagen om mig i PippiRull rätt oskyldiga. Efter en tid urartade det emellertid fullständigt! Jag skall ge er ett par exempel:
1. Imitatören ringer i mitt namn upp en kvinna anställd på en kinesisk restaurang och frågar på ett hotfullt sätt hur kvinnan skall betala ”mig” för ett tips hon har fått. När kvinnan ifrågasätter detta hotar ”jag” att skicka ”två jugoslaver” på henne om hon inte betalar, vilket inte kan uppfattas på annat sätt än s k torpeder. Den stackars kvinnan blir förstås alldeles vettskrämd!
2. Södersjukhuset i Stockholm får från ”mig” ett telefonsamtal om att jag har problem med ”ballen” eftersom jag har varit på utlandssemester. ”Jag” kräver att sjuksköterskorna skall komma hem till mig för att undersökning eftersom jag är kändis. De uppringda blir uppenbarligen mycket illa berörda!
Dessa och liknande inslag har sänts i Sveriges Radio vid otaliga tillfällen, vecka ut och vecka in, under drygt två års tid. Imitationen har utförts på ett sådant sätt att allvarlig risk för förväxling har förelegat och många lyssnare till radioprogrammet har uppfattat det som att jag har ringt. Flera uppringda personer i program som har sänts har hörbart tagit illa vid sig och blivit skrämda. Jag vill inte skada andra människor men det har skett i mitt namn.
  På ett systematiskt och utstuderat sätt framställs jag som hänsynslös och att jag utnyttjar mitt kändisskap för att tillskansa mig olika förmåner. Folk uppfattar mig som beredd att begå allvarliga brott, bland annat utpressning. Radioprogrammet innehåller såväl sexistiska som rasistiska inslag. Inte nog med det. Sveriges Radio griper även direkt in i mitt liv och ringer upp personer som jag känner och är beroende av för min affärsverksamhet. Bland annat har radiostationer och skivaffärer blivit kontaktade i mitt namn, vilket allvarligt har skadat både mig som person och mitt skivbolag. Sveriges Radio har också sålt rättigheterna till radioprogrammet till Bonniers, som i sin tur har gett ut en skiva till försäljning där identiska inslag från programmet förekommer. Genom att kränka mig tjänar de pengar på mitt namn.
  
Mitt anseende har mycket allvarligt skadats av Sveriges Radios agerande. Den kvinnosyn som förmedlas i programmet anser jag vara förkastlig. Jag tillskrivs egenskaper och attityder som jag tar bestämt avstånd från. Någon som inte känner mig har bestämt hur jag är. Plötsligt tror alla att de känner mig. Attityden mot mig har förändrats. Det märker jag i umgänget med människor. Folk trakasserar mig per telefon närmast dagligen. Jag blir inte trodd då jag ringer till olika myndigheter. De tror inte att det är jag. Radioprogrammet har fått betydande negativa konsekvenser för mitt liv.
  Jag har gett Sveriges Radio alla chanser att frivilligt upphöra med trakasserierna. Jag har varit i kontakt med Sveriges Radio vid flera tillfällen och bett dem sluta. Förra sommaren ställde jag upp i ett debattprogram i Sveriges Television. Förre Pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius var också med i programmet och uttalade mycket skarp kritik mot Sveriges Radio. Jigenius använde uttryck som ”mobbning” och ”rasistiska övertoner” och vände sig mot frekvensen av inslagen och att risk för förväxling förelegat. Inte ens då gav sig Sveriges Radio utan inslagen om mig fortsatte med oförminskad styrka under hösten 2000.
  Därför har jag, som en sista utväg, tillsammans med min advokat Michael Fischbein på Juristhuset åtalat ansvariga utgivare på Sveriges Radio och begärt skadestånd för det psykiska lidande som Sveriges Radio har orsakat. Vi hävdar att flera av inslagen i programmet utgör grovt förtal, vilket är ett mycket allvarligt brott.
  
Vad har då Sveriges Radio att säga till sitt försvar? De hävdar att det är satir, att de vänder sig till en ungdomlig publik med helt andra referensramar och att de skall ligga på ”gränsen för det tillåtna”.
  
De menar också att det inte har kunnat missuppfattas att det varit fråga om satir, vilket påstående i praktiken har visat sig helt felaktigt. Än värre tycker vi är att programmet vänder sig till en ungdomlig publik som därmed bibringas uppfattningen att det är acceptabelt att trakassera och mobba andra människor.
   Inte bara Dr Alban har råkat illa ut. Enligt uppgift i denna tidning (27/3 2001) uppfattade personalen på fotbollsstjärnan Anders Limpars restaurang ett telefonsamtal från ”PippiRull”, som sändes i radio, så hotfullt att vakter tillkallades. Sveriges Radio beklagade djupt det inträffade och bjöd som kompensation på skattebetalarnas bekostnad alla drabbade på lyxkrog. Sveriges Radio har också tidigare blivit fällda av Granskningsnämnden för inslag i PippiRull.
  Mycket står nu på spel för Sveriges Radio. PippiRull har framför allt genom de återkommande inslagen om Dr Alban blivit mycket populärt med höga lyssnarsiffror. Det ligger förstås mycket prestige i att i det läget erkänna att de har gått för långt. Vi tror inte att Sveriges Radio kommer att erkänna att de har fel. Det får därför bli en rättslig process där jury och domstol får avgöra vem som har rätt.
  Det förefaller inte heller som någon slump att Dr Alban har blivit utvald som villebråd. Med utländskt ursprung, mörk hy och utländsk brytning är man förstås ett tacksamt offer. Att dessutom lyckas, bli berömd och kändis gör saken bara än tacksammare för media. Ett intressant fenomen i Sverige är också, att så fort det går bra för någon blir denne förr eller senare nedgjord av media. Läsaren kan säkert själv räkna upp ett antal exempel på sådana personer, både svenskar och personer med utländsk bakgrund.
  
Yttrandefriheten är självfallet av yttersta vikt. Media måste ha en långt gående möjlighet att granska makthavare och andra. Även satir kan vara tillåten i rimlig grad och omfattning. En avgörande skillnad mellan medias granskande uppgift och satir, är emellertid att den karikerade inte har gjort något oegentligt som påkallar exponering i media. Att medvetet trakassera, förlöjliga och skapa förakt för en enskild individ enbart för att höja lyssnarsiffror kan inte försvaras genom att hänvisa till yttrandefrihet.
  Att ett statligt och icke-kommersiellt organ med uppsåt skadar en enskild människas liv trots vädjanden om ett slut, är oerhört allvarligt och ett trendbrott. Sveriges Radio befinner sig i en helt annan konkurrenssituation idag men att de i en enskild människas namn begår handlingar som uppfattas som brottsliga, är att gå för långt. Eller vad tycker du som läsare?
Alban Nwapa (Dr Alban)
artist
Michael Fischbein
advokat


VAD TYCKER DU?
Vad säger du om det som Dr. Alban utsatts för? Var går gränsen för Sveriges Radios ansvar?
Publicerad: TISDAG 8 MAJ 2001